Berg-, jord & sjövärmepumpar

Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är lagrad i marken användas till att värma upp ditt hem. 


När du installerar en bergvärmepump från NIBE kan du komma att minska energikostnaden med upp till 80%. Orsaken till detta är att bergvärmepumpens främsta energikälla är mark, ytjord eller en intilliggande sjö, och alla dessa energikällor är gratis. 

Det andra skälet att välja en bergvärmepump från NIBE är att den är så miljövänlig. Eftersom den fungerar genom att lagra och omvandla solenergin i marken för att värma upp bostad och varmvatten ger den mycket mindre CO2-utsläpp än något traditionellt bränslebaserat uppvärmningssystem. 

PASSA PÅ ATT UTNYTTJA ROT-AVDRAG VID INSTALLATION AV VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME, JORDVÄRME, SJÖVÄRME ELLER GRUNDVATTENVÄRME. 

Inte nog med att en ny värmeanläggning från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 80%. Nu får du även 30% rabatt på arbetskostnaden för installationen som kan ge dig denna besparing. 

För installation av en värmepump för bergvärme, jordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme räknas arbetskostnaden ut genom en schablon framtagen av Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen. 

35% av totalkostnaden (inklusive värmepump, borrning, rör etc) räknas som arbetskostnad. ​​​​​​​