Värmepumpar

Vi utför installation och service av NIBE samt CTC värmepumpar.


Vi levererar helhetslösningar för jord- ,berg- och sjövärme, där vi ombesörjer grävning, borrning, dykarbeten, elarbeten m.m. Auktoriserad installatör,
​​​​​​​
Genom att installera en NIBE värmepump kan du minska energikostnaden med upp till 80%. Detta beror på att värmepumpens främsta energikälla (bergvärme, ytjord, grundvatten eller sjövärme från en intilliggande sjö) är gratis.